Ernst van Drumpt

Nizozemský supervizor a odborný konzultant v oblasti zdravotnictví

Svou profesní dráhu začal v 17 letech, kdy vystudoval obor zdravotní ošetřovatel. Mezi léty 1998 – 2018 pracoval jako předseda Výkonné rady pro péči o seniory a zdravotně postižené. V současné době působí jako supervizor a odborný konzultant v oblasti zdravotnictví, a to jak v Nizozemí, tak v Surinami (Jižní Amerika) a na ostrově Svatého Eustacha (Karibské Nizozemsko). Je taktéž jedním z představitelů Rady členů PGGM, družstevní organizace pro správu penzí pro osoby pracující ve zdravotnictví. Dále je předsedou několika dozorčích rad zdravotnických organizací a předsedou Rady pro rozvoj vzdělávání a trhu práce v nizozemské oblasti Achterhoek.

Naši řečníci

Mgr. Jana Pondušová

ředitelka Domova sociálních služeb Adamovské Kochanovce

David Watson

Konzultant pro sociální péči v organizaci Neighbourhood Networks

Mgr. Michaela Pavlůsková

Ředitelka Sociálních služeb Vsetín

Mgr. Karel Matocha

Manažer transformace v DZR Pržno