Mgr. Karel Matocha

Manažer transformace v DZR Pržno

Narozen v roce 1978. Vystudoval obor Sociální práce na univerzitě Palackého v Olomouci a obor Sociální práce s poradenským zaměřením na Ostravské univerzitě v Ostravě. Absolvoval dlouholetý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik Integrované psychoterapie Knobloch v Kroměříži, dále výcvik v mediaci a současně studuje Cílevědomý koučink.
V současné době pracuje jako manažer transformace v pobytové sociální službě Domova se zvláštním režimem Pržno s klienty s duševním onemocněním způsobené dlouhodobým užíváním alkoholu. Součástí práce je i soustavné vzdělávání pracovníků v nových metodách případové sociální práce. V rámci organizace Sociálních služeb Vsetín působ jako interní lektor, hlavní témata – Demence v praxi, Závislost na alkoholu u klientů pobytové sociální služby, Individuální plánování v praxi, Komunikační dovednosti s problémovým uživatelem, Práva a povinnosti klienta v sociální službě. Dále se věnuje koordinaci sociálních pracovníků a střednímu managementu pracovníků v sociálních službách, které vede metodicky i odborně. Působí jako externí lektor doprovázející organizace pěstounských rodin, jeho hlavní témata lektorování – Problematické situace s puberťákem, Sexualita mladých, Závislost na alkoholu u mladých lidí, Závislost na moderních technologiích.

Naši řečníci

Mgr. Jana Pondušová

ředitelka Domova sociálních služeb Adamovské Kochanovce

David Watson

Konzultant pro sociální péči v organizaci Neighbourhood Networks

Mgr. Michaela Pavlůsková

Ředitelka Sociálních služeb Vsetín

Mgr. Karel Matocha

Manažer transformace v DZR Pržno