Mgr. Michaela Pavlůsková

Ředitelka Sociálních služeb Vsetín

Mgr. Michaela Pavlůsková přešla v roce 2005 z učitelské profesní kariéry do role manažerky projektu, jehož cílem byla stavba Dětského bezbariérového centra Březiny. Vizí celého projektu bylo vytvořit místo pro setkávání zdravých lidí s lidmi s handicapem. Díky tomuto projektu musela nastudovat mnoho informací o životě lidí s postižením a tato problematika ji natolik pohltila, že se rozhodla svoji profesní dráhu nasměrovat do sociálních služeb. Od roku 2009 byla ředitelkou v Domově pro osoby se zdravotním postižením ve Fryštáku. V té době se stala transformace sociálních služeb velkým tématem a pro ni osobně velkou výzvou. Aktivně se do ní zapojila a začala domov na transformaci připravovat.

V roce 2013 se jí naskytla příležitost přejít do Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, kde působí dodnes. Díky její aktivitě a entusiasmu provedla pracovníky i klienty zdárnou transformací DOZP Zašová a v rámci projektu „O krok dál“ se práce s klienty v transformovaných zařízeních stále zkvalitňuje. Dalším počinem je transformace Domova se zvláštním režimem v Pržně v rámci projektu „Návrat do života“, který skončil v roce 2018 a projekt „Jdu novou cestou“ by měl být projektem navazujícím. V současné době je také předsedkyní krajské organizace APSS ČR.

Naši řečníci

Mgr. Jana Pondušová

ředitelka Domova sociálních služeb Adamovské Kochanovce

David Watson

Konzultant pro sociální péči v organizaci Neighbourhood Networks

Mgr. Michaela Pavlůsková

Ředitelka Sociálních služeb Vsetín

Mgr. Karel Matocha

Manažer transformace v DZR Pržno