PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

Psycholog, lektor a odborný asistent

Vystudoval andragogiku a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Státní doktorskou zkoušku složil taktéž na FF UP Olomouc, svou disertační prací se profiloval do oblasti sociální práce.
Dílem působí na akademické půdě (FF UP Olomouc, FF OU Ostrava, TUL Liberec), dílem v oblasti praxe pomáhajících profesí (Psychiatrická léčebna Šternberk, Správa uprchlických zařízení MV ČR, DZR Pržno), dílem jako vzdělavatel v sociální práci. Ve své vědecké praxi se věnoval postavení oslabených jedinců ve společnosti, konkrétně pak migrantům, lidem s omezenou svéprávností, etnickým menšinám a bezdomovcům. Je autorem několika monografií a odborných statí publikovaných v odborných periodicích.

Naši řečníci

Mgr. Jana Pondušová

ředitelka Domova sociálních služeb Adamovské Kochanovce

David Watson

Konzultant pro sociální péči v organizaci Neighbourhood Networks

Mgr. Michaela Pavlůsková

Ředitelka Sociálních služeb Vsetín

Mgr. Karel Matocha

Manažer transformace v DZR Pržno