Aktuality z Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – Humanizace pobytových služeb

V březnu 2015 byla ukončena I. etapa projektu.
Období realizace II. etapy:
Září 2016 – prosinec 2016

Celkový rozpočet:
42.234 tis. Kč vč. DPH

Financování:
Dotace Švýcarské fondy: 35.619 tis. Kč
Zlínský kraj: 6.513 tis. Kč
Vlastní zdroje p.o.: 102 tis. Kč

Aktivity projektu:
Doplnění aktivity č. 2 o „Revitalizace zahrady a rekonstrukce kanalizace“

Výstupy projektu byly doplněny o:
– Rekonstrukce kanalizace
– Rekonstrukce oplocení
– Plocha revitalizovaných částí zahrady 7 700 m2
– Počet revitalizovaných částí zahrady 5

Aktuální stav:
V rámci prodlouženého projektu byla na základě nově zpracované objemové studie podána žádost o nové aktivity projektu týkající se revitalizace zahrady a rekonstrukce kanalizace. Žádost byla poskytovatelem dotace schválena v březnu 2016.

Následně byla vypracována prováděcí projektová dokumentace a připravuje se veřejná zakázka na výběr zhotovitelů díla. Veřejná zakázka bude administrována formou zjednodušeného podlimitního řízení a bude rozdělena na dvě části.

Předpokládané zahájení veřejné zakázky – červen 2016.
Předpokládané zahájení realizace díla – září 2016.

Ing. Jitka Václavíková, projektová manažerka ZK

https://www.kr-zlinsky.cz/domov-pro-seniory-roznov-pod-radhostem-humanizace-pobytovych-sluzeb-cl-2340.html