Aktuality z Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – k projektu humanizace pobytových služeb

Rekonstruovaný objekt „B“ Domova pro seniory je v užívání od konce března 2015, kdy došlo k přestěhování všech klientů zpět. V červenci byla ukončena monitorovaná aplikace nových terapeutických metod pro klienty Domova (blok „B“) – muzikoterapie, reminiscenční terapie a validační terapie. Terapie však pokračují i dále, 
a to dle potřeb a zájmu klientů. V rámci projektu se navíc podařilo pořídit další vybavení pro terapie, které umožňuje širší využití nových metod, a dále vybavení, které zajistí lepší péči o klienty.

Po dokončení všech aktivit se v prostorách Domova pro seniory dne 26.8. uskutečnilo slavnostní ukončení projektu za přítomnosti zástupců Velvyslanectví Švýcarska, MF a MPSV. V rámci této příležitosti se konal 
i poslední řídicí výbor, na kterém bylo projednáno prodloužení projektu a možnosti dalších aktivit v souladu 
s cíli projektu.

Projekt je nyní prodloužen do konce roku 2016 a probíhají přípravné činnosti týkající se revitalizace zahrady 
a rekonstrukce kanalizace.

https://www.kr-zlinsky.cz/domov-pro-seniory-roznov-pod-radhostem-humanizace-pobytovych-sluzeb-cl-2340.html