Aktuality z Domova proseniory Rožnov pod Radhoštěm – k projektu humanizace pobytových služeb

Slavnostní ukončení projektu proběhlo dne 26.8.2015 za přítomnosti zástupců Velvyslanectví Švýcarska, MF a MPSV, hejtmana a radních Zlínského kraje dalších hostů z odborné i laické veřejnosti. Rekonstruovaný objekt “B” Domova pro seniory je již plně užíván a naši odborně vyškolení pracovníci pokračují s našimi klenty v terapiích, které byly v rámci projektu v domově zavedeny. Jedná se především o reminiscenční terapii, validační terapii a muzikoterapii, která je klienty velmi žádaná. 

Více informací na adrese:

http://www.kr-zlinsky.cz/domov-pro-seniory-roznov-pod-radhostem-humanizace-pobytovych-sluzeb-cl-2340.html


Bc. Taťána Olejníčková