Aktuální informace – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb

Aktuální stav:

V listopadu byly dokončeny stavební práce týkající se II. etapy projektu – revitalizace zahrady. Díky tomu vzniklo v areálu domova několik specifických zón (pohybová, reminiscenční, relaxační a pocitová), které budou využívány pro již zavedené terapie, odpočinek, setkávání s blízkými a další společné akce. Součástí akce byla i rekonstrukce kanalizace a oplocení.
Na místě byla osazena trvalá pamětní deska informující o poskytnutí finančních prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce.
V pondělí 28.11. byl v prostorách domova v Rožnově p. Radhoštěm celý projekt slavnostně ukončen 
za účasti zástupce Velvyslanectví Švýcarska, nového hejtmana Zlínského kraje, zástupců MF a MPSV 
a dalších významných hostů.
Všechny aktivity byly realizovány a projekt bude ukončen ke dni 31. 12. 2016.

Kontaktní osoba:
Ing. Jitka Václavíková, projektová manažerka, tel.: 577 043 847, e-mail: jitka.vaclavikova@kr-zlinsky.cz

https://www.kr-zlinsky.cz/domov-pro-seniory-roznov-pod-radhostem-humanizace-pobytovych-sluzeb-cl-2340.html