Budova „B“ Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm opět ožila

Budova „B“ Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm opět ožila.

Po náročné rekonstrukci budovy „B“ , která byla ukončena 31.1.2015 se naši senioři opět navrací do svých prostor. Víme, že s přibývajícími seniorskými léty ubývá schopnost rychlé adaptace na nové a nezvyklé, 
ale také víme, že tato změna byla nutná. Vážíme si našich seniorů, neboť jsou pro nás hodnotou. Vždyť i oni byli po dlouhá léta produktivními osobami a vytvářeli hodnoty nejen pro sebe, ale i pro druhé. V našem domově nechceme naplňovat pouze jejich základní potřeby, ale chceme s nimi a jejich rodinami pracovat tak, aby netrpěli nedostatkem sociální důstojnosti a mezilidských vztahů. K tomu mají přispět nejen naše nově vybavené bezbarierové jednolůžkové pokoje s balkónem a nové terapeutické místnosti, ale hlavně naši vyškolení pracovníci. Ti jsou připraveni věnovat se našim klientům v oblasti muzikoterapie, validační terapie 
a nebo terapie reminiscenční neboli vzpomínkové. Řada našich pracovnic používá při práci s méně aktivními klienty bazální stimulaci, což je takový doplněk terapie, kdy je dotek používán jako prostředek komunikace 
a stimulace seniora.

V naší práci v nových prostorách nás přišli dne 4.3.2015 podpořit hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, paní radní pro oblast sociální Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, zástupci města Rožnova 
pod Radhoštěm a Zlínského kraje, zástupci firem, kteří na rekonstrukci podíleli i naši kolegové z ostatních příspěvkových organizací Zlínského kraje.

Příspěvky ze slavnostního předání můžete shlédnout na níže uvedených odkazech:

http://www.sluzbyvsetin.cz/cz/domovy/domov-senioru-roznov-pod-radhostem/katalog-akci?id=367-ds-rpr-slavnostni-otevreni-budovy-b.html

http://www.kr-zlinsky.cz/roznov-pod-radhostem-ma-dustojne-misto-pro-seniory-aktuality-12143.html

Bc. Taťána Olejníčková