Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – Humanizace pobytových služeb

V období červen – srpen 2016 proběhla veřejná zakázka na výběr zhotovitelů díla a byly uzavřeny smlouvy
o dílo. Práce na rekonstrukci kanalizace a revitalizaci zahrady budou zahájeny v termínu po 22. 8. 2016.

Před zahájením prací bude nainstalován billboard informující o realizaci projektu z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Souběžně s realizací prací na rekonstrukci kanalizace a revitalizaci zahrady bude vykonáván autorský dozor, technický dozor a funkce koordinátora BOZP.

Ukončení stavebních prací se předpokládá do konce listopadu 2016, následně bude na místě realizace umístěna trvalá pamětní deska.

Na listopad 2016 je rovněž plánováno slavnostní ukončení projektu. Všechny aktivity projektu budou realizovány do 31. 12. 2016.

Ing. Jitka Václavíková, projektová manažerka ZK

https://www.kr-zlinsky.cz/domov-pro-seniory-roznov-pod-radhostem-humanizace-pobytovych-sluzeb-cl-2340.html