Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra

Ústředním tématem konference je transformace v sociálních službách

Jedná se o komplexní změnu v přístupu k poskytování těchto služeb klientům. Naším cílem je podívat se na proces transformace reálnýma očima.

Chceme se s Vámi zaměřit nejen na pozitivní přínosy tohoto procesu, ale také prodiskutovat negativní důsledky, stinné stránky a jejich možná řešení. Na konferenci vystoupí hosté, kteří mají s transformací různou úroveň zkušeností. Někteří stojí na počátku samotného procesu, jiní již naopak mohou referovat o dopadech transformace v delším časovém horizontu. Konference tedy účastníkům nabídne širší pohled na danou problematiku včetně příkladů dobré praxe.

Konference je součástí projektu O krok dál, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001930.

Aktuality

 • O proběhlé konferenci

  3. 4. 2019

  Děkujeme Vám za účast na konferenci s mezinárodní účastí Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra.

   

  Dovolte mi Vás informovat, že v odkazu zde naleznete úplně dole na stránce prezentace z přednášek i workshopů. V nejbližší době budou také doplněny fotografie a výstupy z odpoledních workshopů.

   

  Rovněž bychom Vás rádi poprosili o vyplnění krátké zpětné vazby, abychom věděli, co můžeme příště udělat lépe. Odkaz na zpětnou vazbu: https://www.survio.com/survey/d/M8I9S5K1C2X9T3D1Q

 • Jak se k nám dopravit

  18. 3. 2019

  Již zítra se společně setkáme u debaty na téma transformace v sociálních službách. Přinášíme Vám informace o tom, jak se dopravit na místo konání:

   

  Účastníci, kteří jedou na konferenci autem – svá vozidla můžete zaparkovat v místě ubytování, kolem Pedagogické fakulty (ulice 17. listopadu) nebo u nedalekých vysokoškolských kolejí. Tyto parkovací plochy však většinou bývají plné.

   

  Účastníci, kteří jedou na konferenci vlakem – z hlavního nádraží v Olomouci jezdí k Pedagogické fakultě tramvaje č. 2, 4, 6. Vystoupíte na zastávce Žižkovo náměstí (cca 3 min), u které se nachází Pedagogická fakulta.

   

  Účastnící, kteří jedou na konferenci autobusem – od autobusového nádraží projdete podchodem k tramvajové zastávce. Tramvají č. 4 se dostanete na zastávku Žižkovo náměstí, kde se nachází Pedagogická fakulta.

   

  V obědové pauze můžete navštívit některou z restaurací, které se nachází v blízkosti fakulty (např. restaurace M 3, Mučírna, Goliáš aj.)

 • Konference pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí

  27. 2. 2019

  Je nám velkým potěšením, že záštitu nad naší konferencí Transformace v sociálních službách včera dnes a zítra přebralo také Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.

20. března 2019 | Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Naši řečníci

Poznejte blíže naše řečníky

David Watson

Konzultant pro sociální péči v organizaci Neighbourhood Networks

Ernst van Drumpt

Nizozemský supervizor a odborný konzultant v oblasti zdravotnictví

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Mgr. Jana Pondušová

ředitelka Domova sociálních služeb Adamovské Kochanovce

Mgr. Karel Matocha

Manažer transformace v DZR Pržno

Mgr. Michaela Pavlůsková

Ředitelka Sociálních služeb Vsetín

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

Psycholog, lektor a odborný asistent

Program konference

Účast na konferenci je zdarma. Konference není akreditována.
Certifikát o účasti Vám bude předán v den konání při registraci.

Čas Program
8:30 – 9:30 Registrace účastníků
Coffeebreak
9:30 – 10:00 Zahájení konference
Vyhlášení video soutěže „Jaké to je…”
10:00 – 10:30 Mgr. Michaela Pavlůsková
Představení pořádající organizace
Téma transformace v Sociálních službách Vsetín, příspěvková organizace
10:30 – 11:00 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
Představení Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Stanovisko APSS ČR k deinstitucionalizaci v ČR
11:00 – 11:30 Ernst van Drumpt
Je institucionalizace v dlouhodobé péči na cestě zpátky do Nizozemska?!
11:30 – 12:00 David C. Watson
Instituce – měly by nadále existovat?
Jak obhájíme náklady na individualizovanější podporu s ohledem na lidská práva každého jednotlivce?
12:00 – 13:00 Obědová pauza
13:00 – 15:00 Odpolední workshopy

Workshop 1 – Zahraniční zkušenosti s transformací
Ernst van Drumpt, David C. Watson

Workshop 2 – Přenos dobré praxe – česká a slovenská zkušenost
Mgr. Jana Pondušová, Mgr. Michaela Pavlůsková

Workshop 3 – Úskalí transformačního procesu
PhDr. Pavel Kliment, Ph.D., Mgr. Karel Matocha

Podpořili nás