Jak pokračujeme – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb

Projekt “Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – Humanizace pobytových služeb” je zaměřen 
na aplikaci nových metod sociální práce se seniory, na humanizaci domova pro seniory, a to zvýšením kvality poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků v metodách sociální práce a pomocí technických úprav objektu.

Projekt sleduje zavádění nových metod organizace práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory (validační terapie, reminiscenční terapie a muzikoterapie), humanizaci bydlení a poskytování služeb sociální péče. Nové metody povedou k humanizaci stávajících pobytových služeb, což bude rozvíjet samostatnost seniorů a motivovat je k činnostem, které budou posilovat jejich sociální začleňování. Nezbytným předpokladem pro zavedení těchto nových metod je rekonstrukce čtyř podlaží bloku budovy, čímž dojde 
k zajištění bezbariérovosti zařízení, a tudíž senioři budou moci využít všech dostupných prostor domova.

Projekt je z programu česko-švýcarské spolupráce.

Aktuálně:
Začátkem září byla předána stavba (blok „B“ Domova pro seniory) dodavateli stavebních prací a zahájena realizace rekonstrukce objektu, která potrvá do konce ledna 2015. Součástí rekonstrukce objektu bude 
i dodávka nového interiérového vybavení.
Pokračuje školení zaměstnanců k aplikování nových metod sociální práce za účelem zkvalitnění práce 
se seniory.

Více info k projektu můžete získat na stránkách Zlínského kraje:

http://www.kr-zlinsky.cz/domov-pro-seniory-roznov-pod-radhostem-humanizace-pobytovych-sluzeb-cl-2340.html

Bc. Taťána Olejníčková