Konference pod záštitou Univerzity Palackého


S potěšením oznamujeme, že se konference Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra koná také pod záštitou paní prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc., děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, a pana prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D., rektora Univerzity Palackého.