Konference 2019
Transformace v sociálních službách včera,
dnes a zítra

Dovolte nám, abychom Vás jménem organizace Sociální služby Vsetín, p. o., pozvali do Olomouce na konferenci s názvem Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra, která proběhne 20. března 2019.

Ústředním tématem naší konference je transformace v sociálních službách. Jedná se o komplexní změnu v přístupu k poskytování těchto služeb klientům. Naším cílem je podívat se na proces transformace reálnýma očima. Chceme se s Vámi zaměřit nejen na pozitivní přínosy tohoto procesu, ale také prodiskutovat negativní důsledky, stinné stránky a jejich možná řešení. Na konferenci vystoupí hosté, kteří mají s transformací různou úroveň zkušeností. Někteří stojí na počátku samotného procesu, jiní již naopak mohou referovat o dopadech transformace v delším časovém horizontu. Konference tedy účastníkům nabídne širší pohled na danou problematiku včetně příkladů dobré praxe.

Konference na akademické půdě

Letošní ročník připravujeme ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Vstupné zdarma

Účast na konferenci je zdarma. Konference není akreditována.
Certifikát o účasti Vám bude předán v den konání při registraci.

Program konference

Čas Program
8:30 – 9:30 Registrace účastníků
Coffeebreak
9:30 – 10:00 Zahájení konference
Vyhlášení video soutěže „Jaké to je…”
10:00 – 10:30 Mgr. Michaela Pavlůsková
Představení pořádající organizace
Téma transformace v Sociálních službách Vsetín, příspěvková organizace
10:30 – 11:00 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
Představení Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Stanovisko APSS ČR k deinstitucionalizaci v ČR
11:00 – 11:30 Ernst van Drumpt
Je institucionalizace v dlouhodobé péči na cestě zpátky do Nizozemska?!
11:30 – 12:00 David C. Watson
Instituce – měly by nadále existovat?
Jak obhájíme náklady na individualizovanější podporu s ohledem na lidská práva každého jednotlivce?
12:00 – 13:00 Obědová pauza
13:00 – 15:00 Odpolední workshopy

Workshop 1 – Zahraniční zkušenosti s transformací
Ernst van Drumpt, David C. Watson

Workshop 2 – Přenos dobré praxe – česká a slovenská zkušenost
Mgr. Jana Pondušová, Mgr. Michaela Pavlůsková

Workshop 3 – Úskalí transformačního procesu
PhDr. Pavel Kliment, Ph.D., Mgr. Karel Matocha

Materiály z konference ke stažení

Připravili jsme pro vás k volnému stažení ve formátu PDF jednotlivé prezentace našich řečníků.