Nejnovější informace o humanizaci v Domově pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm

Nejnovější informace o humanizaci v Domově pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm

Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – Humanizace pobytových služeb

Celkový rozpočet:

33.131 tis. Kč vč. DPH
Financování:
Dotace Švýcarské fondy: 27.891 tis. Kč
Zlínský kraj: 5.138 tis. Kč
Vlastní zdroje p.o.: 102 tis. Kč
Aktuální stav:
Rekonstrukce objektu „B“ Domova pro seniory byla dokončena na konci ledna 2015 včetně dodávky interiérového vybavení.

V lednu byla započata aplikace terapeutických metod pro klienty Domova (blok „B“) – muzikoterapie, reminiscenční a validační terapie. Terapie probíhají skupinově nebo individuálně na základě předchozích pohovorů s klienty. Terapie budou pro účely projektu probíhat po dobu 7 měsíců do konce července. Ukončení celého projektu je nastaveno k 31.8.2015.