Prodloužení projektu 5 PQ – Pět pilířů kvality

Na základě schválené Žádosti o změnu byla realizace projektu prodloužena do 30. 6. 2022. Zároveň bude do projektu zapojeno celkem 392 CS.