Projekt byl úspěšně dokončen

Projekt 5 PQ – Pět pilířů kvality, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015232, byl ke dni 30. 6. 2022 dokončen.

Projekt řešil problematiku rozvíjení, zkvalitňování a podpory zavádění procesu rozvoje kvality našich 12 sociálních služeb, a to nad rámec požadavků zákona o sociálních službách a dalších zákonných norem, a to prostřednictvím zavedení a stabilizování inovativního systému kvality založeném na pěti pilířích (5PQ).

V závěrečné etapě projektu byla na základě Žádostí o změnu poskytnuta managementu podpora v oblasti rozvoje leadershipu a také podpora zdravotnickému personálu v oblasti kompetencí. V závěru projektu vznikla metodika, která shrnuje dobrou praxi a ukotvuje vnímání hodnot v každodenní praxi zaměstnanců organizace.