Projekt byl úspěšně dokončen

Projekt O krok dál, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001930, byl ke dni 31. 8. 2019 dokončen.

Projekt řešil problematiku potransformační fáze a podporu nově vzniklých služeb komunitního typu (CHB a DOZP) – odstraňování dopadů institucionalizace a zajištění úspěšné adaptace uživatelů na nový způsob života, jejich integraci do běžné společnosti a rovněž adaptaci zaměstnanců na změny, které s sebou poskytování nových služeb přineslo.