Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb

Program:
Program švýcarsko-české spolupráce

Tematické zaměření:
1 – Bezpečnost, stabilita a podpora reforem

Oblast zaměření:
1.1 Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech

Cíl:
3 – Zavádění nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory, zlepšování kvality v oblasti poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Období realizace I. etapy:
Listopad 2014 – březen 2015

Období realizace II. etapy:
Září 2016 – prosinec 2016

Celkový rozpočet:
42.234 tis. Kč vč. DPH

Financování:
Dotace Švýcarské fondy: 35.619 tis. Kč
Zlínský kraj: 6.513 tis. Kč
Vlastní zdroje: 102 tis. Kč

Stručný obsah:
Projekt je zaměřen na aplikaci nových metod sociální práce se seniory, na humanizaci domova pro seniory, a to zvýšením kvality poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků v metodách sociální práce a pomocí technických úprav objektu (Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, pavilon B).

Aktivity projektu:
– aktivita č. 1 Školení zaměstnanců, aplikování nových metod sociální práce za účelem zkvalitnění práce
se seniory;
– aktivita č. 2 Realizace stavby, dodávka vnitřního vybavení vč. kolaudace; revitalizace zahrady a rekonstrukce kanalizace.

Cíle projektu:
Projekt sleduje zavádění nových metod organizace práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory (validační terapie, reminiscenční terapie a muzikoterapie), humanizaci bydlení a poskytování služeb sociální péče. Nové metody povedou k humanizaci stávajících pobytových služeb, což bude rozvíjet samostatnost seniorů a motivovat je k činnostem, které budou posilovat jejich sociální začleňování. Nezbytným předpokladem pro zavedení těchto nových metod je rekonstrukce čtyř podlaží bloku budovy, čímž dojde k zajištění bezbariérovosti zařízení, a tudíž senioři budou moci využít všech dostupných prostor domova.

Výstupy projektu:
– aplikace nových metod práce (validační terapie, muzikoterapie a reminiscenční terapie);
– vytvoření 1 nového pracovního místa;
– do aplikace nových metod sociální práce budou aktivně zapojeni 3 zaměstnanci;
– celková bezbariérovost 51 ubytovacích jednotek;
– 102 rekonstruovaných nebo modernizovaných pokojů;
– rekonstrukce hygienických jader v 51 ubytovacích jednotkách;
– rekonstrukce společného sociálního zařízení pro specifickou skupinu uživatelů;
– vznik terapeutické místnosti;
– nové vybavení pokojů; – Rekonstrukce kanalizace;
– Rekonstrukce oplocení;
– Plocha revitalizovaných částí zahrady 7 700 m2;
– Počet revitalizovaných částí zahrady 5.

Aktuální stav:
V období červen – srpen 2016 proběhla veřejná zakázka na výběr zhotovitelů díla a byly uzavřeny smlouvy o dílo. Práce na rekonstrukci kanalizace a revitalizaci zahrady budou zahájeny v termínu po 22. 8. 2016. Před zahájením prací bude nainstalován billboard informující o realizaci projektu z Programu švýcarsko-české spolupráce. Souběžně s realizací prací na rekonstrukci kanalizace a revitalizaci zahrady bude vykonáván autorský dozor, technický dozor a funkce koordinátora BOZP. Ukončení stavebních prací se předpokládá do konce listopadu 2016, následně bude na místě realizace umístěna trvalá pamětní deska. Na listopad 2016 je rovněž plánováno slavnostní ukončení projektu. Všechny aktivity projektu budou realizovány do 31. 12. 2016.

Kontaktní osoba:
Ing. Jitka Václavíková, projektová manažerka, tel.: 577 043 847, e-mail: jitka.vaclavikova@kr-zlinsky.cz

 

Novinky v projektu

12. 12. 2016

Aktuální stav: V listopadu byly dokončeny stavební práce týkající se II. etapy projektu –…

23. 8. 2016

V období červen – srpen 2016 proběhla veřejná zakázka na výběr zhotovitelů díla a…

19. 4. 2016

V březnu 2015 byla ukončena I. etapa projektu.Období realizace II. etapy:Září 2016 – prosinec…

1. 2. 2016

Rekonstruovaný objekt „B“ Domova pro seniory je v užívání od konce března 2015, kdy…

26. 8. 2015

Slavnostní ukončení projektu proběhlo dne 26.8.2015 za přítomnosti zástupců Velvyslanectví Švýcarska, MF a MPSV,…

1. 7. 2015

Nejnovější informace o humanizaci v Domově pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm Domov pro…

4. 3. 2015

Budova „B“ Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm opět ožila. Po náročné rekonstrukci…

10. 2. 2015

Část klientů rožnovského Domova pro seniory čeká návrat do zmodernizovaných prostor článek z webových…

19. 9. 2014

Projekt “Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – Humanizace pobytových služeb” je zaměřen na aplikaci…