Konference 2019 Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra

Dovolte nám, abychom Vás jménem organizace Sociální služby Vsetín, p. o., pozvali do Olomouce na konferenci s názvem Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra, která proběhne 20. března 2019.

Konference je součástí projektu O krok dál, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001930.

Ústředním tématem naší konference je transformace v sociálních službách. Jedná se o komplexní změnu v přístupu k poskytování těchto služeb klientům.

Naším cílem je podívat se na proces transformace reálnýma očima. Zaměříme se nejen na pozitivní přínosy tohoto procesu, ale také prodiskutujeme negativní důsledky, stinné stránky a jejich možná řešení.

Na konferenci vystoupí hosté, kteří mají s transformací různou úroveň zkušeností. Někteří stojí na počátku samotného procesu, jiní již naopak mohou referovat o dopadech transformace v delším časovém horizontu.

Konference účastníkům nabídne širší pohled na danou problematiku včetně příkladů dobré praxe.

Konference na akademické půdě​

Letošní ročník připravujeme ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Vstupné zdarma

Účast na konferenci je zdarma. Konference není akreditována.
Certifikát o účasti Vám bude předán v den konání při registraci.

Program konference

 
ČasProgram
8:30 – 9:30Registrace účastníků
Coffeebreak
9:30 – 10:00Zahájení konference
Vyhlášení video soutěže „Jaké to je…”
10:00 – 10:30Mgr. Michaela Pavlůsková 
Představení pořádající organizace
Téma transformace v Sociálních službách Vsetín, příspěvková organizace
10:30 – 11:00Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
Představení Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Stanovisko APSS ČR k deinstitucionalizaci v ČR
11:00 – 11:30Ernst van Drumpt
Je institucionalizace v dlouhodobé péči na cestě zpátky do Nizozemska?!
11:30 – 12:00David C. Watson
Instituce – měly by nadále existovat?
Jak obhájíme náklady na individualizovanější podporu s ohledem na lidská práva každého jednotlivce?
12:00 – 13:00Obědová pauza
13:00 – 15:00

Odpolední workshopy

Workshop 1 – Zahraniční zkušenosti s transformací
Ernst van Drumpt, David C. Watson

Workshop 2 – Přenos dobré praxe – česká a slovenská zkušenost
Mgr. Jana Pondušová, Mgr. Michaela Pavlůsková

Workshop 3 – Úskalí transformačního procesu
PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.Mgr. Karel Matocha

Aktuality z konference

3. 4. 2019

Děkujeme Vám za účast na konferenci s mezinárodní účastí Transformace v sociálních službách včera, dnes…

18. 3. 2019

Již zítra se společně setkáme u debaty na téma transformace v sociálních službách. Přinášíme…

27. 2. 2019

Je nám velkým potěšením, že záštitu nad naší konferencí Transformace v sociálních službách včera dnes a…

6. 2. 2019

S potěšením oznamujeme, že se konference Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra koná také…

4. 2. 2019

Je nám rovněž velkým potěšením, že záštitu nad naší konferencí Transformace v sociálních službách včera dnes…

1. 2. 2019

Je nám velkým potěšením, že záštitu nad naší konferencí Transformace v sociálních službách včera dnes a…

1. 2. 2019

Dovolujeme si vás informovat, že byla spuštěna registrace účastníků. Těšíme se na Vaši účast.

Materiály z konference ke stažení

Za podporu děkujeme

Mgr. Michaela Pavlůsková

Ředitelka Sociálních služeb Vsetín

Mgr. Michaela Pavlůsková přešla v roce 2005 z učitelské profesní kariéry do role manažerky projektu, jehož cílem byla stavba Dětského bezbariérového centra Březiny. Vizí celého projektu bylo vytvořit místo pro setkávání zdravých lidí s lidmi s handicapem. Díky tomuto projektu musela nastudovat mnoho informací o životě lidí s postižením a tato problematika ji natolik pohltila, že se rozhodla svoji profesní dráhu nasměrovat do sociálních služeb. Od roku 2009 byla ředitelkou v Domově pro osoby se zdravotním postižením ve Fryštáku. V té době se stala transformace sociálních služeb velkým tématem a pro ni osobně velkou výzvou. Aktivně se do ní zapojila a začala domov na transformaci připravovat.
V roce 2013 se jí naskytla příležitost přejít do Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, kde působí dodnes. Díky její aktivitě a entusiasmu provedla pracovníky i klienty zdárnou transformací DOZP Zašová a v rámci projektu „O krok dál“ se práce s klienty v transformovaných zařízeních stále zkvalitňuje. Dalším počinem je transformace Domova se zvláštním režimem v Pržně v rámci projektu „Návrat do života“, který skončil v roce 2018 a projekt „Jdu novou cestou“ by měl být projektem navazujícím. V současné době je také předsedkyní krajské organizace APSS ČR.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

V sociálních službách působí od roku 1999, nejprve byl ředitelem Farní charity v Táboře, od roku 2004 do roku 2008 ředitelem G-centra Tábor, sociální služby města Tábor. V roce 2007 byl zvolen prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, v roce 2013 prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR, v roce 2016 prezidentem E.D.E. (Evropské asociace poskytovatelů dlouhodobé péče o seniory), která se v roce 2018 sloučením s EAHSA přetransformovala v EAN (Evropskou síť stárnutí), jejímž prezidentem byl opět zvolen Jiří Horecký, a v roce 2017 se stal viceprezidentem FESE (Evropské federace zaměstnavatelů). Je členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, Rady vlády pro veřejnou správu, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rady kvality ČR a řady odborných skupin a platforem. V letech 2013–2017 působil jako poradce ministra, později ministryně práce a sociálních věcí. Více na www.horecky.cz.

Ernst van Drumpt

Nizozemský supervizor a odborný konzultant v oblasti zdravotnictví

Svou profesní dráhu začal v 17 letech, kdy vystudoval obor zdravotní ošetřovatel. Mezi léty 1998 – 2018 pracoval jako předseda Výkonné rady pro péči o seniory a zdravotně postižené. V současné době působí jako supervizor a odborný konzultant v oblasti zdravotnictví, a to jak v Nizozemí, tak v Surinami (Jižní Amerika) a na ostrově Svatého Eustacha (Karibské Nizozemsko). Je taktéž jedním z představitelů Rady členů PGGM, družstevní organizace pro správu penzí pro osoby pracující ve zdravotnictví. Dále je předsedou několika dozorčích rad zdravotnických organizací a předsedou Rady pro rozvoj vzdělávání a trhu práce v nizozemské oblasti Achterhoek.

David Watson

Konzultant pro sociální péči v organizaci Neighbourhood Networks

Jmenuji se David C. Watson a strávil jsem více než 17 let v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením. Začal jsem pracovat v sociální péči před mnoha lety, zpočátku jako pomocný pracovník pracující v pobytových a denních zařízeních. Pracoval jsem se všemi druhy zdravotního postižení od vrozeného tělesného postižení, přes získané, až po postižení poruch učení od mírných po závažné. Po rozvoji vlastních dovedností a zkušeností jsem začal řídit služby a zapojil jsem se do navrhování, implementace a správy služeb pro osoby s těžkými poruchami učení, které opouštěly instituce dlouhodobého pobytu. Nejtěžší, ale zárověň povznášející část mé pracovní kariéry jsou roky strávené podporou lidí, kteří byli označováni za „náročné“ aby opustili instituce a přestěhovali se do vlastních domovů. Pohled zpátky na vývoj těchto osob a masivní rozdíl v jejich kvalitě života ve mně vzbuzují úsilí a výzvy, které stojí za to.

Mgr. Jana Pondušová

ředitelka Domova sociálních služeb Adamovské Kochanovce

Je riaditeľka Domova sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce. Na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch maturovala v odbore všeobecná zdravotná sestra. Následne vyštudovala na Trnavskej univerzite odbor sociálna práca. V minulosti pracovala v DPD a DD v Nových Zámkoch a v CSS Trenčín-Juh ako sociálna pracovníčka a vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku. Od roku 2012 je zamestnaná v DSS Adamovské Kochanovce.

Mgr. Karel Matocha

Manažer transformace v DZR Pržno

Narozen v roce 1978. Vystudoval obor Sociální práce na univerzitě Palackého v Olomouci a obor Sociální práce s poradenským zaměřením na Ostravské univerzitě v Ostravě. Absolvoval dlouholetý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik Integrované psychoterapie Knobloch v Kroměříži, dále výcvik v mediaci a současně studuje Cílevědomý koučink.
V současné době pracuje jako manažer transformace v pobytové sociální službě Domova se zvláštním režimem Pržno s klienty s duševním onemocněním způsobené dlouhodobým užíváním alkoholu. Součástí práce je i soustavné vzdělávání pracovníků v nových metodách případové sociální práce. V rámci organizace Sociálních služeb Vsetín působ jako interní lektor, hlavní témata – Demence v praxi, Závislost na alkoholu u klientů pobytové sociální služby, Individuální plánování v praxi, Komunikační dovednosti s problémovým uživatelem, Práva a povinnosti klienta v sociální službě. Dále se věnuje koordinaci sociálních pracovníků a střednímu managementu pracovníků v sociálních službách, které vede metodicky i odborně. Působí jako externí lektor doprovázející organizace pěstounských rodin, jeho hlavní témata lektorování – Problematické situace s puberťákem, Sexualita mladých, Závislost na alkoholu u mladých lidí, Závislost na moderních technologiích.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

Psycholog, lektor a odborný asistent

Vystudoval andragogiku a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Státní doktorskou zkoušku složil taktéž na FF UP Olomouc, svou disertační prací se profiloval do oblasti sociální práce.
Dílem působí na akademické půdě (FF UP Olomouc, FF OU Ostrava, TUL Liberec), dílem v oblasti praxe pomáhajících profesí (Psychiatrická léčebna Šternberk, Správa uprchlických zařízení MV ČR, DZR Pržno), dílem jako vzdělavatel v sociální práci. Ve své vědecké praxi se věnoval postavení oslabených jedinců ve společnosti, konkrétně pak migrantům, lidem s omezenou svéprávností, etnickým menšinám a bezdomovcům. Je autorem několika monografií a odborných statí publikovaných v odborných periodicích.