Návrat do života – transformace a humanizace DZR Pržno

Od 1.9.2016 realizujeme v našem zařízení projekt „Návrat do života – transformace a humanizace DZR Pržno“ schválený v rámci výzvy č. 37 Operačního programu Zaměstnanost – registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001993

Celkový rozpočet projektu činí 2 099 625 Kč a je financován z 85% z Evropského sociálního fondu,
z 10% ze státního rozpočtu ČR a z 5% z vlastních zdrojů organizace.
Realizace projektu je plánována na 24 měsíců. Plánovaný termín ukončení 31.8.2018. 

Datum skutečného ukončení projektu je 31.12.2018.

Hlavním cílem projektu je realizace procesu přípravy transformace a humanizace pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Pržno a vypracování transformačního plánu zařízení.

Přínos projektu spatřujeme ve vypracování transformačního plánu, který bude východiskem pro další fáze procesu transformace a humanizace zařízení. Tento proces povede ke změnám v poskytování sociální služby tak, aby lépe odpovídala životu uživatelů v přirozeném prostředí. Projekt přispěje ke změně v přístupu
k uživatelům a v práci s uživateli, včetně postupného odbourání ústavních prvků služby a ke změně v myšlení pracovníků a obyvatel místní komunity.

Dokumenty

Novinky v projektu

25. 2. 2019

V rámci povinné publicity projektu „Návrat do života – transformace a humanizace DZR Pržno”, číslo…