Nové pracovní příležitosti – Společensky účelná pracovní místa

V letech 2015 – 2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Společensky účelná pracovní místa“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Podpořená pracovní místa byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Předevšeím se jedná se o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům bylo tímto způsobem umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

Číslo projektu: CZ.03.1.480.00.015_1210000058.

Novinky v projektu