O krok dál

Dne 1. 9. 2016 jsme v naší organizaci začali realizovat projekt s názvem O krok dál schválený v rámci výzvy číslo 37 Operačního projektu Zaměstnanost – registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001930. Projekt je tříletý a jeho ukončení je plánované na 31. 8. 2019.

Daný projekt řeší problematiku potransformační fáze a podporu nových sociálních služeb komunitního typu, které vznikly na základě transformace velkokapacitního pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová. Hlavním cílem projektu je odstraňování dopadů institucionalizace a podpora nově vzniklých sociálních služeb, a to prostřednictvím naplnění těchto dílčích cílů, mezi něž patří:

  • personální zabezpečení zvýšených nároků na poskytování služeb v zařízeních komunitního typu
  • nastavení nových metodik, vnitřních pravidel a pracovních postupů s ohledem na specifika poskytování sociální služby v transformovaných zařízeních
  • zajištění podpory a odborného vzdělávání pracovníkům nových zařízení souvisejících s novými přístupy k uživateli při poskytování sociální služby v rámci transformovaných zařízení
  • práce s komunitou s cílem podpory integrace uživatelů transformovaných služeb
  • vyhodnocení přínosů projektu ve vazbě na změny v životě uživatelů v transformovaných zařízeních

Jednotlivé aktivity projektu jsou nastaveny tak, aby v co největší míře zabezpečily úspěšné dovršení procesu deinstitucionalizace uživatelů původního ústavního zařízení DOZP Zašová, aby byla zabezpečena jejich adaptace na nové podmínky života, aby byla eliminována rizika s tímto procesem spojená a aby byly vytvořeny nástroje pro rozvoj nových sociálních služeb komunitního typu.

Součástí daného projektu jsou mimo jiné aktivity zaměřené na informování a zapojování veřejnosti. Jednou z nich je uspořádání konference pro veřejnost i pracovníky sociálních služeb, která nese název Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra.

Dokumenty

Novinky v projektu

13. 10. 2019

Projekt O krok dál, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001930, byl ke dni 31. 8. 2019 dokončen.…