Společensky účelná pracovní místa

V letech 2015 – 2017 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

U naší organizace byla v období od 1.5.2016 do 31.10.2016 v rámci projektu podpořena 3 pracovní místa na společenský účelná pracovní místa. Podpořená pracovní místa byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání, zejména pak o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

Číslo projektu: CZ.1.04-2.1.0003.00015.

Novinky v projektu