Veřejně prospěšné práce

V letech 2015 – 2017 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Pracovní místa podpořená v rámci veřejně prospěšných prací jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. V rámci období 1. 4. 2015 – 31. 1. 2017 bylo u naší organizace v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo.

Novinky v projektu