Zveřejnění dokumentů k projektu „Návrat do života – transformace a humanizace DZR Pržno”

V rámci povinné publicity projektu „Návrat do života – transformace a humanizace DZR Pržno”, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001993 byly zveřejněny následující dokumenty: